Эксперыментальная і інавацыйная дзейнасць

Інавацыйны праект

«Укараненне мадэлі праграмна-метадычнага забеспячэння арганізацыі псіхалагічнай дапамогі ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі»

 

Даведка

ЭКСПЕРЫМЕНТАЛЬНЫ ПРАЕКТ

«АПРАБАЦЫЯ МАДЭЛІ РАЗВІЦЦЯ ГАТОЎНАСЦІ ПЕДАГОГАЎ ДА ФАРМІРАВАННЯ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ІДЭНТЫЧНАСЦІ ВУЧНЯЎ У МІЖКУЛЬТУРНАЙ АДУКАЦЫЙНАЙ АСЯРОДДЗІ»

Тэрміны рэалізацыі: 2019 – 2022 гг.

Кіраўнік эксперыменту:

Ларыса Міхайлаўна Таранцей, дэкан факультэта прафесійнай самарэалізацыі дзяржаўнай установы адукацыі «Гродзенскі абласны інстытут развіцця адукацыі», кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Асноўная ідэя эксперыментальнага праекта, якая вызначае яго навізну

Асноўная ідэя эксперыментальнага праекта, якая вызначае яго навізну, заключаецца ў тым, што ўзаемадзеянне інстытута развіцця адукацыі, установы адукацыі і самога педагога дазволіць рэалізаваць арганізацыйна-метадычныя ўмовы і апрабаваць навукова-метадычнае забеспячэнне працэсу развіцця гатоўнасці педагогаў да фарміравання нацыянальнай ідэнтычнасці вучняў у міжкультурнай адукацыйнай асяроддзі ўстановы адукацыі.

Пад нацыянальнай ідэнтычнасцю педагога ў нашым эксперыменце будзем разумець ўсведамленне, ўспрыманне і ацэнку ім уласнай прыналежнасці да беларускай нацыі, якія базуюцца на выніках асобаснага і прафесійнага самавызначэння. Гэта выяўляецца ў устаноўках і адносінах, якія забяспечваюць кампетэнтнасць ў фарміраванні нацыянальнай ідэнтычнасці вучняў у міжкультурнай адукацыйнай асяроддзі. Гатоўнасць педагога да рэалізацыі дадзенага напрамкі прафесійнай дзейнасці з'яўляецца, у нашым разуменні, кампанентам яго нацыянальнай ідэнтычнасці. Гэта абумоўлена тым, што нацыянальная ідэнтычнасць педагога праяўляецца ім у прафесійнай дзейнасці і выступае педагагічнай асновай для фарміравання нацыянальнай ідэнтычнасці навучэнцаў.

Пры распрацоўцы праекта апора зроблена на гіпатэтычнае здагадка, што гатоўнасць педагогаў да развіцця нацыянальнай ідэнтычнасці навучэнцаў абумоўлена перш за ўсё высокім узроўнем сфарміраванасці пазітыўнай нацыянальнай ідэнтычнасці самога педагога. Змястоўнае напаўненне кампанентаў нацыянальнай ідэнтычнасці намі ўлічана пры адборы і структураванні змястоўнага і тэхналагічнага кампанентаў мадэлі.

Дынамічнасць ідэнтыфікацыйных працэсаў у сучасным соцыуме не дазваляе надаць працэсу развіцця гатоўнасці педагогаў да фарміравання нацыянальнай ідэнтычнасці навучэнцаў завершанасці, а патрабуе ўзмацнення самообразовательной складнікам пры ўзаемадзеянні ў сістэме «інстытут развіцця адукацыі – установа адукацыі – педагог».

Мэта эксперыменту – апрабаваць мадэль развіцця гатоўнасці педагогаў да фарміравання нацыянальнай ідэнтычнасці вучняў у міжкультурнай адукацыйнай асяроддзі пры ўзаемадзеянні ў сістэме «інстытут развіцця адукацыі – установа адукацыі – педагог»

Задачы эксперыменту

1. Арганізаваць узаемадзеянне ў сістэме «інстытут развіцця адукацыі – установа адукацыі – педагог» па развіццю гатоўнасці педагогаў да фарміравання нацыянальнай ідэнтычнасці вучняў у міжкультурнай адукацыйнай асяроддзі

2. Рэалізаваць арганізацыйна-метадычныя ўмовы развіцця гатоўнасці педагогаў да фарміравання нацыянальнай ідэнтычнасці вучняў у міжкультурнай адукацыйнай асяроддзі

3. Апрабаваць навукова-метадычнае забеспячэнне ўзаемадзеяння ў сістэме «інстытут развіцця адукацыі – установа адукацыі – педагог» па развіццю гатоўнасці педагогаў да фарміравання нацыянальнай ідэнтычнасці вучняў у міжкультурнай адукацыйнай асяроддзі

4. Ацаніць эфектыўнасць мадэлі развіцця гатоўнасці педагогаў да фарміравання нацыянальнай ідэнтычнасці вучняў у міжкультурнай адукацыйнай асяроддзі на аснове вылучаных крытэраў.

Яшчэ ў гэтым раздзеле